Mitä tämä on

Örrit on Henna "Kuuranko" Karjalaisen luoma yhteiskuntakriittinen strippisarjakuva.